Transactiekosten

Grondrente levert u een kavel vrij op naam.

Dat betekent dat de kosten van overdracht voor rekening komen van Grondrente. Deze kosten betreffen: de notariskosten, inschrijvingskosten in het kadaster en de overdrachtsbelasting.

Eventuele andere (advies)kosten die u noodzakelijk acht om over te kunnen gaan tot de aankoop van een kavel, komen voor eigen rekening.

 

Notaris keuze

Uit efficiëntie overwegingen werkt Grondrente samen met een beperkt aantal projectnotarissen.