Risico's

Aan iedere belegging kleven risico's. Wij achten de risico's van een belegging in grond via Grondrente zeer beperkt.
Onze beheerdiensten zijn erop gericht waar mogelijk de risico's verder te beperken.

Wij zien de volgende risico's als de meest kenmerkende voor een investering in een grond kavel uitgegeven in erfpacht:

Beperkte Verhandelbaarheid
U dient er rekening mee te houden dat een kavel belast met erfpacht langer in de verkoop kan staan dan een verhuurd pand. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de kavel belast met erfpacht met een verlies ten opzichte van de getaxeerde verkoopprijs kan worden verkocht als gevolg van de onbekendheid van het product.

Wanbetaling
U dient er rekening mee te houden dat de erfpachter mogelijk niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval heeft u na twee jaar het recht de erfpacht op te zeggen. Binnen 6 maanden na opzegging bent u verplicht om een erfpachtrecht openbaar te verkopen met dezelfde voorwaarden vergelijkbaar met het opgezegde erfpachtrecht.

Rente gevoeligheid
U dient er rekening mee te houden dat de prijsontwikkeling van de kavel negatief wordt beïnvloed door rente stijgingen.

Milieuvervuiling
U dient er rekening mee te houden dat de kavel mogelijk vervuild is of wordt vervuild. Het initiële risico wordt verkleind door het onderzoek van de taxateur voorafgaand aan de uitgifte in erfpacht. Mocht er toch sprake van vervuiling zijn dan is dit risico in eerste instantie voor de erfpachter. Komt deze zijn verplichting tot sanering niet na  dan valt niet uit te sluiten dat u voor deze schade aansprakelijk bent. In dat geval heeft u het recht om de erfpacht op te zeggen en uw schade te verhalen op de erfpachter bij de verkoop van het erfpachtrecht.