Investment Managers vrezen inflatie en kiezen inflation linkers

Robeco verwacht de komende 5 jaar een inflatie van 3% per jaar en adviseren een aandeel van 5% tot 20% van het belegd vermogen van een pensioenfonds te beleggen in index linked obligaties of "inflation linkers".

Link naar het artikel over het advies van Robeco over beleggen tegen inflatie.

Bron: Financial Times, 3 maart 2012.