Kavel belast met erfpacht

Kenmerken

Kavel afbeelding

Omschrijving

Deze kavel is belast met een recht van erfpacht (ook wel bloot eigendom). Het recht van erfpacht geeft eigenaar het recht om de grond en de opstallen te gebruiken. Dit zolang hij of zij voldoet aan de verplichtingen onder de erfpachtvoorwaarden.

Het blote eigendom vormt een directe belegging in vastgoed. U koopt de grond onder deze kavel uitgegeven in erfpacht. De gebruiker c.q. erfpachter betaalt u als bloot eigenaar, maandelijks een vergoeding, zijnde canon. Een belegging in een bloot eigendom of pand belast met een recht van erfpacht heeft verschillende voordelen ten opzichte van een woning in verhuurde staat.

Voordelen:

  • Een directe belegging in vastgoed;
  • Een aantrekkelijk en zorgeloos canon rendement welk jaarlijks wordt verhoogd met inflatie;
  • Een laag risicoprofiel zonder leegstand- of huurprijsrisico;
  • Een onderpand met hoge dekkingsgraad (beter dan hypotheek);
  • Geen afschrijving, onderhoud- of verzekeringkosten.

Aanvragen

Download hier vrijblijvend het aanvraagformulier voor aankoop van een Grondrente kavel.