Beleggen met meer zekerheid

Beste Vermogensbeheerder,

Wij willen graag met u kennismaken indien de volgende twee aspecten aan onze beleggingen uw interesse wekken:

  1. Onze beleggingen bieden meer zekerheid dan een bank heeft op een hypothecaire lening.
  2. Het rendement op onze beleggingen is volledig gekoppeld aan inflatie in Nederland.

 

Deze twee USP's zorgen ervoor dat onze beleggingen zeer geschikt zijn voor particulieren alsmede voor pensioen- & stamrechtvennootschappen die op lange termijn een waardevast en stabiel inkomen willen.

Onze beleggingen betreffen grondkavels met bebouwing. Essentieel is dat wij steeds 1e zekerheid hebben verkregen en deze zekerheid doorgeven aan de beleggers. De zekerheid op de onderliggende waarde en het rendement, heeft voorrang op de zekerheid van de bank die een hypothecaire lening heeft verstrekt. Oftewel,  grond plus bebouwing dienen als zekerheid voor de belegging in alleen de grond.

Op de kavels is erfpacht uitgegeven, hetgeen de drijver is voor de inflatiebescherming op het rendement.

Trackrecord. En, hoe komen wij aan de kavels?

Grondrente is een zusterbedrijf van Finquiddity Grondvermogen. De bedrijfsactiviteiten van Grondrente en Grondvermogen zijn vergelijkbaar.
Finquiddity Grondvermogen verwerft grondkavels in opdracht van onder andere een institutionele belegger.
Grondrente richt zich juist specifiek op particuliere beleggers en pensioen BV's.

De professionals achter Grondrente en Finquiddity Grondvermogen hebben een bancaire achtergrond en hebben een gedegen trackrecord.

Wat is het rendement op een grondkavel?

Rendement en risico zijn nauw verbonden. Het risico van het beleggen in een Grondrente-kavel is zeer laag. Het rendement is goed.

De grond plus de bebouwing dienen als zekerheid voor de financiering van de grond en het continueren van het rendement.

Het rendement dat u mag verwachten op een erfpachtcontract van Grondrente is vergelijkbaar met de rente op een hypotheeklening met 20 jaar rentevast periode. Dit betreft het effectief rendement op een grondkavel inclusief de verwachte inflatie correctie. Voor de verwachte inflatie gebruiken we de gemiddelde inflatie van de afgelopen 20 jaar van 2.3% (periode 1990 - 2010).

Wat is een fair rendement op een kavel?

  • Hoger dan spaarrente. U mag een hoger rendement verwachten dan spaarrente. Immers: een spaartegoed is direct opvraagbaar.
  • Hoger dan een staatslening. U mag een hoger rendement verwachten dan een staatslening met een looptijd van 20 jaar en langer. U loopt meer verhandelbaarheids- en kredietrisico.
  • Lager dan hypotheekrente. U hebt immers een betere zekerheid dan een hypotheek met een rentevast periode van 20 jaar. Dit ontstaat omdat u alleen de grond financiert, terwijl u zowel de grond als de gebouwen als zekerheid heeft. 
  • Lager dan huurrendement op vergelijkbaar vastgoed. U hoeft immers geen rekening te houden met verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud, leegstand- en huurprijsrisico.

 

Zijn de kavels overdraagbaar?

Ja, dit is mogelijk. Bijvoorbeeld is interessant dat het blote eigendom over kan gaan op erfgenamen door vererving.

Al met al

Al met al hopen wij dat u het de moeite waard vindt om verder te lezen op onze website. U bent zeer welkom om contact op te nemen met vragen over onze grondkavels of over de gebruikte constructies.

Bekijk hier bijvoorbeeld een overzicht van kavels die nu beschikbaar zijn en het rendement dat deze kavels opleveren.

Met vriendelijke groet,

Theo Hendriks