Stamrecht BV

Een stamrecht BV heeft in het algemeen een functie rondom een zogenaamde Gouden Handdruk. Het beleggen in een grondkavel van Grondrente is een goed te overwegen belegging die aansluit bij de doelen van een stamrecht BV.

Met Grondrente belegt u uw vertrekpremie of ontslagvergoeding in perceel grond met bestaande opstallen gelegen in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn onder een woning. Deze belegging levert maandelijks een stabiel rendement op dat met de inflatie meestijgt.

En, onze grondkavels bieden veel zekerheid. Meer nog dan een bank heeft bij een hypotheek op een woning.

Wat is het verwachte lange termijn rendement?

Het rendement dat u mag verwachten op een grondkavel van Grondrente is vergelijkbaar met de rente op een hypotheeklening met 20 jaar rentevast periode. Dit betreft het effectief rendement op een grondkavel inclusief de verwachte inflatiecorrectie. Voor de verwachte inflatie gebruiken we de gemiddelde inflatie van de afgelopen 20 jaar van 2.3% (2010).

Samenvatting voordelen van een grondkavel:

  • Een lange termijn belegging met een goede kasstroom;
  • Stabiel inkomen;
  • Inflatiebescherming, jaarlijks geïndexeerd;
  • Beperkte risico’s;
  • Geen onderhoudskosten of verzekeringen.