Obligatie

Een belegging in grondkavels van Grondrente als onderdeel van uw activa-portefeuille, is een goed alternatief voor een belegging in obligaties.

Met Grondrente belegt u in een perceel grond met bestaande opstallen gelegen in Nederland. Dit kan bijvoorbeeld zijn onder een woning of appartementencomplex. Deze belegging levert maandelijks een stabiel rendement op dat met de inflatie meestijgt.

En, onze grondkavels bieden veel zekerheid. Meer nog dan een bank heeft bij een hypotheek op een woning.

Wat is het verwachte lange termijn rendement?

U mag een hoger rendement verwachten dan een staatslening met een looptijd van 20 jaar en langer. U loopt namelijk meer verhandelbaarheidsrisico.

Het rendement dat u mag verwachten op een grondkavel van Grondrente is vergelijkbaar met de rente op een hypotheeklening met 20 jaar rentevast periode. Dit betreft het effectief rendement op een grondkavel inclusief de verwachte inflatiecorrectie. Voor de verwachte inflatie gebruiken we de gemiddelde inflatie van de afgelopen 20 jaar van 2.3% (1990 - 2010).

Samenvatting voordelen Grondrente:

- Een lange termijn belegging met een goede kasstroom;
- Stabiel inkomen;
- Inflatiebescherming, jaarlijks geïndexeerd;
- Beperkte risico’s.