Beleggingspand

Een beleggingspand is van oudsher een instrument om een inkomen te genereren, waarbij het inkomen jaarlijks geindexeerd is voor inflatiecorrectie.

Het beleggen in vastgoed zorgt echter voor een tijdsbeslag en vraagt om inhoudelijke expertise. Dit is voor vele vermogende personen een onoverkomenlijke drempel.

Het beleggen in een grondkavel van Grondrente heeft deze belangrijke nadelen niet. En, onze grondkavels bieden veel zekerheid. Meer nog dan een bank heeft bij een hypotheek op een woning.


Wat is het verwachte lange termijn rendement?

Het rendement op een grondkavel ligt lager dan het gemiddelde huurrendement op vergelijkbaar vastgoed.
U hoeft immers geen rekening te houden met verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud, leegstand- en huurprijsrisico.

Het rendement dat u mag verwachten op een grondkavel van Grondrente is vergelijkbaar met de rente op een hypotheeklening met 20 jaar rentevast periode. Dit betreft het effectief rendement op een grondkavel inclusief de verwachte inflatiecorrectie. Voor de verwachte inflatie gebruiken we de gemiddelde inflatie van de afgelopen 20 jaar van 2.3% (1990 - 2010).

Grondrente: wel de voordelen van beleggen in vastgoed, niet de nadelen.

- Een lange termijn belegging met een goede kasstroom;
- Stabiel inkomen;
- Inflatie bescherming, jaarlijks geïndexeerd;
- Beperkte risico’s;
- Geen onderhoudskosten of verzekeringen.